Bên trên là Video hướng dẫn cách thêm quản trị viên fanpage trên điện thoại mới nhất. Chúc các bạn làm thành công!