Facebook không hiển thị Comment – KHẮC PHỤC LỖI

Hiện nay trên rất nhiều Group công nghệ về Android đang hiện có rất nhiều người dùng Facebook bị lỗi  và  Facebook không hiển thị comment trong bài viết của những người kết bạn trên facebook, chính vì thế trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn mẹo để khắc phục lỗi...