Làm sao để tắt comment ảnh facebook

Bạn chắc chắn sẽ gặp vấn đề là mỗi khi lướt facebook, bạn sẽ thấy khi nhấp vào ảnh đại diện của bạn bè thì chỉ hiển thị lên ảnh giữa màn hình và không  thể thấy xuất hiện phần comment, like hay share gì cả. Vậy phải làm cách nào để tắt phần bình luận ảnh đại diện để...