Những cách tích hợp comment Facebook vào WordPress

Ngày nay nhiều người dùng Facebook hiện nay ở Việt Nam có thể nói là khá phổ biến và hầu như là khái niệm Facebook đang dần đuổi kịp với Google  từ những người dùng internet từ bình thường đến cao cấp. Vậy thì lợi ích gì từ Facebook  là đã quá rõ ràng, nếu chúng ta...